Integritetspolicy

På Sunbirdie är vi måna om din personliga integritet och försöker alltid hålla en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och använder din personliga information. 

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

För att kunna hantera beställningar/köp

Behandlingar som utförs
Mottagande av bokningar, om- och avbokningar.
Utskick av bokningsbekräftelser.
Kommunikation kring bokningen.
Identifikation och ålderskontroll.
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från oss eller partners).
Adresskontroll mot SPAR.
Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Ev. medresenärer.
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
Köpinformation (t.ex. vilken resa som har beställts eller om resan beställts till en annan kund).
Användaruppgifter för Mina Sidor (endast befintliga kunder).

Laglig grund
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod
Till dess att köpet har genomförts (inklusive resan) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation.
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
Användaruppgifter för Mina Sidor (endast befintliga kunder).

Laglig grund
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod
Till dess att köpet har genomförts (inklusive resan och betalning) och för en tid om minst 36 månader och som mest under den tid lagen stipulerar, tex bokföringslagen.

För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Identifiering.
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter
Namn.
Personnummer.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer samt ev medresenärer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
Tekniska uppgifter om din utrustning.
Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).
Användaruppgifter för Mina Sidor (endast befintliga kunder).

Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:
Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

Behandlingar som utförs
Kommunikation inför, under och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
Identifiering och kontroll av ålder.
Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter
Namn.
Personnummer eller ålder.
HCP.
Golf-ID.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Ev spelpartner.
Deltagandetillfälle, datum och starttid.
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod
Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt följande 36 månader.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Sunbirdie AB, org. nr 556840-9246, med adress Box 12014, 102 21 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

© Sunbirdie